Hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

09
06/ 2020

Tento dodatek KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU - PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ byl vypracován dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Bude projednán na pedagogické radě dne 22. 6. 2020 a tentýž den bude projednán školskou radou.


 

1. Hodnocení žáků

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází

 

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (1. února – 6. března),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,
  3. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  4. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

 

Zákonní zástupci žáků mohou do konce klasifikačního období, tj. do 19. června kontaktovat vyučující příslušných předmětů s dotazem na aktuální stav hodnocení.


 

2. Zkoušky a komisionální zkoušky

 

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, zkouška ve stanoveném termínu proběhne.


 

3. Hodnocení žáka v náhradním termínu

 

Žák, který nebyl hodnocen za první pololetí školního roku 2019/2020, nebyl hodnocen ani v náhradním termínu a nemá dostatek podkladů pro hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude mít odloženou klasifikaci.

 

Vedení školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

19.06.2020 - Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení
09.06.2020 - Hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
08.06.2020 - Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd a VI. tříd
04.06.2020 - Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020
02.06.2020 - Zájezdy do Anglie ve školním roce 2019/2020

 

Novinky

#SpoluNaStartu
02.06.2020
Kalendář závodů dráha 2020
19.05.2020

 

ZŠ Pasířská