Učitelé

Jméno  Funkce Aprobace E-Mail
Mgr. Jitka Šťovíčková ředitel školy 1.stupeň, SPU reditel@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ladislav Chmelík  zástupce ředitele  TV, Bi chmelik.ladislav@zspasirskajbc.cz

 

Oblast výchovného poradenství, vedení, koordinace a metodického vedení

Mgr. Miroslava Machová výchovná poradkyně
Mgr. Jan Hájek koordinátor školního vzdělávacího programu 
Mgr. Bohumila Matějčková koordinátor v oblasti enviromentální výchovy
Mgr. Alena Vojtěchová metodik prevence rizikového chování
Mgr. Marie Hoskovcová  koordinátor ICT (informační  technologie)
Mgr. Ladislav Chmelík  předseda školního atletického klubu
Mgr. Michal Šatra vedoucí školního sportovního klubu
PhDr. Iva Cironisová  speciální pedagog, vedoucí Školního poradenského pracoviště

 

1. stupeň ZŠ (1.-5. ročník)

Jméno  Třída E-Mail
Mgr. Marta Ciprová  1.A ciprova.marta@zspasirska.jbc.cz
Mgr. Ludmila Veverková 1.B veverkova.ludmila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jana Berková  3.A berkova.jana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ivana Linková 3.B linkova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Drobníková  4.A drobnikova.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Eva Letáčková  4.B letackova.eva@zspasirskajbc.cz
Petra Haftstein 5.A hafstein.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Drahomíra Svobodová 5.B svobodova.drahomira@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Jabůrková  2.B jaburkova.veronika@zspasirskajbc.cz
Kateřina Glázrová 4.C glazrova.katerina@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lenka Kvapilová  2. A kvapilova.lenkazspasirskajbc.cz

2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)

Jméno Třída Předmět E-Mail
Mgr. Vladimír Drábek    M, F, Ch drabek.vladimir@zspasirskajbc.cz
Mgr. Tereza Kuncová   Č. OV kuncova.tereza@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jan Hájek 8.A Z, Př,  hajek.jan@zspasirskajbc.cz
Mgr. Marie Hoskovcová 8.B M, Ch,Inf hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Mašková 9.B Čj,Nj maskova.marketa@zspasirskajbc.cz
Mgr. Michal Šatra 9.A Tv,Pč  satra.michal@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jitka Krotilová  6.B Čj,D krotilova.jitka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Miroslava Machová   VKO,TV machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Charousková   Hv, D charouskova.veronika@zspasirskajbc.cz
Bc. Daniela Janáčková   Aj janackova.daniela@zspasirska.jbc
Mgr. Kamila Knopová   Čj,Vkz, Tv knopova.kamila@zapasirska.jbc
Mgr. Alena Vojtěchová   M,F vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lucie Správková 7.A Aj,Tv spravkova.lucie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Radka Chvátalová 7.B Aj, Hv chvatalova.radka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jaroslav Černý 6.A Nj, D, Inf cerny.jaroslav@zspasirskajbc.cz

  Mgr. Michal Kolčava                       Tv, M           kolcava.michal@zspasirskajbc.cz

Mgr. Bohumila Matějčková               Př, Inf          matejckova.bohumila@zspasirskajbc.cz

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

05.11.2019 - Vyjádření ke stávce pedagogických pracovníků
04.11.2019 - Halloween
23.10.2019 - Hasík alias sedmáci v hasičárně
14.10.2019 - Informace pro rodiče 2.stupně
14.10.2019 - The Bear Theatre

 

Novinky

Přespolní běh škol
26.09.2019
Medaile z LODM
26.06.2019

 

ZŠ Pasířská