Učitelé

Jméno  Funkce Aprobace E-Mail
Mgr. Jiří Vondráček ředitel školy M, F, Tv, Aj reditel@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ladislav Chmelík  zástupce ředitele  TV, Bi chmelik.ladislav@zspasirskajbc.cz

 

Oblast výchovného poradenství, vedení, koordinace a metodického vedení

Mgr. Miroslava Machová výchovná poradkyně
Mgr. Jan Hájek koordinátor školního vzdělávacího programu 
Mgr. Jitka Krotilová  koordinátor v oblasti enviromentální výchovy
Mgr. Alena Vojtěchová metodik prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Marie Hoskovcová  koordinátor ICT (informační  technologie)
Mgr. Ladislav Chmelík  předseda školního atletického klubu
Mgr. Michal Šatra vedoucí školního sportovního klubu
PhDr. Iva Cironisová  speciální pedagog, vedoucí Školního poradenského pracoviště

 

1. stupeň ZŠ (1.-5. ročník)

Jméno  Třída E-Mail
Mgr. Marta Ciprová  5.A ciprova.marta@zspasirska.jbc.cz
Mgr. Ludmila Veverková 5.B veverkova.ludmila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jana Berková  1.A berkova.jana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ivana Linková 1.B linkova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Tereza Makuševová  2.A makusevova.tereza@zspasirskajbc.cz
Mgr. Eva Letáčková  2.B letackova.eva@zspasirskajbc.cz
PaedDr. Jaroslava Rejsková. 3.A rejskova.jaroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. Drahomíra Svobodová 3.B svobodova.drahomira@zspasirskajbc.cz
Mgr. Hana Jakoubová 4.A jakoubova.hana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Doležalová Miloslava 4.B dolezalova.miloslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. Kumpoštová Iveta 2.C kumpostova.iveta@zspasirskajbc.cz

2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)

Jméno Třída Předmět E-Mail
Mgr. Vladimír Drábek    M, F, Ch drabek.vladimir@zspasirskajbc.cz
Mgr. Tereza Kuncová   Č. OV kuncova.tereza@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jan Hájek 6.A Z, Př,  hajek.jan@zspasirskajbc.cz
Mgr. Marie Hoskovcová 6.B M, Ch,Inf hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Mašková 7.B Čj,Nj maskova.marketa@zspasirskajbc.cz
Mgr. Michal Šatra 7.A Tv,Pč  satra.michal@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jitka Krotilová  8.B Čj,D krotilova.jitka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Miroslava Machová   VKO,TV machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. Hana Mužíčková   Rv, Tv, Pč, Vv muzickova.hana@zspasirskajbc.cz
Bc. Daniela Janáčková   Aj janackova.daniela@zspasirska.jbc
Bc.Kamila Knopová   Čj,Vkz, Tv knopova.kamila@zapasirska.jbc
Mgr. Alena Vojtěchová   M,F vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lucie Správková 9.A Aj,Tv spravkova.lucie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Radka Chvátalová 9.B Aj, Hv chvatalova.radka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jaroslav Černý 8.A Nj, D, Inf cerny.jaroslav@zspasirskajbc.cz

             

 

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

14.06.2018 - AKADEMIE ZŠ PASÍŘSKÁ!!!!
28.05.2018 - PASKIÁDA - 8.6.2018, 15:30 h!
28.05.2018 - CZECH-GERMAN EXCHANGE 2018
25.05.2018 - POLSKO 2018
23.05.2018 - Návštěva v útulku Dášeňka

 

Novinky

Atletický trojboj - Turnov
21.06.2018
Trojboj - ŠTŘELNICE
21.06.2018

 

ZŠ Pasířská