Učitelé

Jméno  Funkce Aprobace E-Mail
Mgr. Jiří Vondráček ředitel školy M, F, Tv, Aj reditel@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ladislav Chmelík  zástupce ředitele  TV, Bi chmelik.ladislav@zspasirskajbc.cz

 

Oblast výchovného poradenství, vedení, koordinace a metodického vedení

Mgr. Miroslava Machová výchovná poradkyně
Mgr. Jan Hájek koordinátor školního vzdělávacího programu 
Mgr. Jitka Krotilová  koordinátor v oblasti enviromentální výchovy
Mgr. Alena Vojtěchová metodik prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Marie Hoskovcová  koordinátor ICT (informační  technologie)
Mgr. Ladislav Chmelík  předseda školního atletického klubu
Mgr. Michal Šatra vedoucí školního sportovního klubu
PhDr. Iva Cironisová  speciální pedagog, vedoucí Školního poradenského pracoviště

 

1. stupeň ZŠ (1.-5. ročník)

Jméno  Třída E-Mail
Mgr. Marta Ciprová  5.A ciprova.marta@zspasirska.jbc.cz
Mgr. Ludmila Veverková 3.C veverkova.ludmila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jana Berková  2.A berkova.jana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ivana Linková 2.B linkova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Drobníková  3.A drobnikova.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Eva Letáčková  3.B letackova.eva@zspasirskajbc.cz
PaedDr. Jaroslava Rejsková. 4.A rejskova.jaroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. Drahomíra Svobodová 4.B svobodova.drahomira@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jabůrková Veronika 1.B jaburkova.veronika@zspasirskajbc.cz
Mgr. Nováková Petra 5.B novakova.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Kvapilová Lenka 1. A kvapilova.lenkazspasirskajbc.cz

2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)

Jméno Třída Předmět E-Mail
Mgr. Vladimír Drábek    M, F, Ch drabek.vladimir@zspasirskajbc.cz
Mgr. Tereza Kuncová   Č. OV kuncova.tereza@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jan Hájek 7.A Z, Př,  hajek.jan@zspasirskajbc.cz
Mgr. Marie Hoskovcová 7.B M, Ch,Inf hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Mašková 8.B Čj,Nj maskova.marketa@zspasirskajbc.cz
Mgr. Michal Šatra 8.A Tv,Pč  satra.michal@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jitka Krotilová  9.B Čj,D krotilova.jitka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Miroslava Machová   VKO,TV machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. VeronikaCharousková   Hv, D charouskova.veronika@zspasirskajbc.cz
Bc. Daniela Janáčková   Aj janackova.daniela@zspasirska.jbc
Bc.Kamila Knopová   Čj,Vkz, Tv knopova.kamila@zapasirska.jbc
Mgr. Alena Vojtěchová   M,F vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lucie Správková 6.A Aj,Tv spravkova.lucie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Radka Chvátalová 6.B Aj, Hv chvatalova.radka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jaroslav Černý 9.A Nj, D, Inf cerny.jaroslav@zspasirskajbc.cz

             

 

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

19.01.2038 - Lepší místo- Pasklub
14.01.2019 - Exkurze do mladoboleslavské Škodovky
19.12.2018 - Šesťáci se zabývali globálními problémy světa
18.12.2018 - Projektové dny
17.12.2018 - Blahopřejeme a děkujeme všem zapojeným

 

Novinky

Buď safe online
07.12.2018
Miniházená
05.12.2018

 

ZŠ Pasířská