Učitelé

Jméno  Funkce Aprobace E-Mail
Mgr. Jitka Šťovíčková ředitel školy 1.stupeň, SPU reditel@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ladislav Chmelík  zástupce ředitele  TV, Bi chmelik.ladislav@zspasirskajbc.cz

 

Oblast výchovného poradenství, vedení, koordinace a metodického vedení

Mgr. Miroslava Machová výchovná poradkyně
Mgr. Jan Hájek koordinátor školního vzdělávacího programu 
Mgr. Bohumila Matějčková koordinátor v oblasti enviromentální výchovy
Mgr. Alena Vojtěchová metodik prevence rizikového chování
Mgr. Marie Hoskovcová  koordinátor ICT (informační  technologie)
Mgr. Ladislav Chmelík  předseda školního atletického klubu
Mgr. Michal Šatra vedoucí školního sportovního klubu
PhDr. Iva Cironisová  speciální pedagog, vedoucí Školního poradenského pracoviště

 

1. stupeň ZŠ (1.-5. ročník)

Jméno  Třída E-Mail
Mgr. Marta Ciprová  1.A ciprova.marta@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ludmila Veverková 1.B veverkova.ludmila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jana Berková  3.A berkova.jana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ivana Linková 3.B linkova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Drobníková  4.A drobnikova.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Eva Letáčková  4.B letackova.eva@zspasirskajbc.cz
Petra Haftstein 5.A haftstein.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Drahomíra Svobodová 5.B svobodova.drahomira@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Jabůrková  2.B jaburkova.veronika@zspasirskajbc.cz
Kateřina Glázrová 4.C glazrova.katerina@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lenka Kvapilová  2. A kvapilova.lenkazspasirskajbc.cz

2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)

Jméno Třída Předmět E-Mail
Mgr. Vladimír Drábek    M, F, Ch drabek.vladimir@zspasirskajbc.cz
Mgr. Tereza Kuncová   Č. OV kuncova.tereza@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jan Hájek 8.A Z, Př,  hajek.jan@zspasirskajbc.cz
Mgr. Marie Hoskovcová 8.B M, Ch,Inf hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Mašková 9.B Čj,Nj maskova.marketa@zspasirskajbc.cz
Mgr. Michal Šatra 9.A Tv,Pč  satra.michal@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jitka Krotilová  6.B Čj,D krotilova.jitka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Miroslava Machová   VKO,TV machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Charousková   Hv, D charouskova.veronika@zspasirskajbc.cz
Mgr. Daniela Janáčková   Aj janackova.daniela@zspasirskajbc.cz
Mgr. Kamila Sikorová   Čj,Vkz, Tv knopova.kamila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Alena Vojtěchová   M,F vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lucie Správková 7.A Aj,Tv spravkova.lucie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Radka Chvátalová 7.B Aj, Hv chvatalova.radka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jaroslav Černý 6.A Nj, D, Inf cerny.jaroslav@zspasirskajbc.cz

Mgr. Jiří Marx                                   Tv, M          marx.jiri@zspasirskajbc.cz

Mgr. Bohumila Matějčková               Př, Inf          matejckova.bohumila@zspasirskajbc.cz

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

19.06.2020 - Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení
09.06.2020 - Hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
08.06.2020 - Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd a VI. tříd
04.06.2020 - Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020
02.06.2020 - Zájezdy do Anglie ve školním roce 2019/2020

 

Novinky

#SpoluNaStartu
02.06.2020
Kalendář závodů dráha 2020
19.05.2020

 

ZŠ Pasířská