Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • 7. 6. 2024, 15 - 18 hodin, sportovní areál ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Vyjádření ke stávce konané dne 27.11.2023

Provoz školy a školní družiny bude zachován.
Školní jídelna bude uzavřena.
Asistenti pedagoga, speciální pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog nebudou k dispozici.
Školníci a uklízečky se též zapojí do stávky - neopraví, neuklidí......

Postoj zaměstnanců ZŠ Pasířská ke stávce:

Hlavními důvody ke stávce jsou:

  • snížení finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků
  • změna financování personálního zajištění podpůrných opatření (platy asistentů pedagoga, speciálního pedagoga, školního psychologa) přinášející výrazné snížení počtu těchto zaměstnanců ve školách
  • dále pak snížení PhMax, které poškodí převážně malotřídní školy a střední školy.  

Médii je stále veřejnosti podsouvána nespokojenost pedagogů s finančním ohodnocením. Z tohoto důvodu se do stávky pedagogové ZŠ Pasířská nezapojí. Nesouhlasí s medializací nepravých důvodů stávky zaměřených na zvyšování jejich platů. Příslib vlády splněn ohledně navýšení platů pedagogů na 130% průměrného výdělku nebyl. Přesto se domníváme se, že boj za zachování školních jídelen, finanční podpory inkluze je nyní prioritou pro nás všechny. Do stávky se zapojili nepedagogičtí pracovníci (kuchař a kuchařky, školníci, administrativní pracovnice, účetní, uklízečky), asistentky pedagoga, školní psycholog a speciální pedagog, kterých se problematika týká nejcitlivěji. Považujeme za důležité, abychom veřejnosti prostřednictvím této stávky osvětlili její důvody a jak naše školství bude v budoucnu vypadat bez školních jídelen a podpory inkluze, která odchodem asistentek pedagogů nezmizí, jen zkomplikuje práci učitelům. Věříme, že zachováním provozu školy, byť v omezené míře (bez AP a obědů), veřejným prohlášením a osvětou na webových stránkách školy, získáme podporu veřejnosti. Pokud tato jednodenní stávka nepomůže, zapojíme se v dalším kole v plné míře a požádáme veřejnost o podporu. 

Vyjádření ředitelky školy k plánované stávce:

http://https://liberec.rozhlas.cz/o-planovane-stavce-a-vsem-co-ucitele-trapi-s-reditelkou-skoly-jitkou-stovickovou-9111334

 

Provoz školy dne 27.11.2023, tj. v den stávky:

Vyzkoušejme si den, jak bude škola fungovat po plánovaných škrtech financí.

Dne 27.11.2023 bude škola otevřena v běžném provozu. Tento den bude uzavřena školní jídelna. Žákům bude zajištěn oběd formou balíčku (odpovídající ceně obědu, tj. obložená houska a 1 kus ovoce). Případné odhlášení pondělního oběda nahlaste nejpozději 23.11.2023 do 7.00 hodin prostřednictvím Strava.cz či sms zprávou se jménem a příjmením žáka a třídy.. Tento pokyn se týká i zaměstnanců školy. Asistentky pedagoga nebudou přítomny ve škole. Zákonní zástupci žáků vyžadující přítomnost asistenta pedagoga budou požádáni o "jednodenní pohotovost" v případě vzniklých komplikací při výuce. Na žádost školy si dítě vyzvednou. Rovněž nebude ve škole přítomna paní sekretářka, účetní, školníci. Paní uklízečky neprovedou tento den úklid budovy.

Věříme, že MŠMT pochopí, že tito lidé, jsou pro školství nepostradatelní a od záměru jejich likvidace prostřednictvím škrtů v rozpočtu upustí. 

Zaměstnanci ZŠ Pasířská

Datum vložení: 21. 11. 2023 11:24
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2023 11:44
Autor: Mgr. Jitka Šťovíčková

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

projekty