Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • Den otevřených dveří - 21. 3. 2024, 10 - 17 hodin
  • Zápis dětí do 1. třídy - 4. 4. 2024, 12 - 18 hodin
  • Zkoušky do sport. třídy - 7.  5. 2024 od 15 hodin
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

QR kód

4. 4. 2024 od 12 hodin do 18 hodin - ZŠ Pasířská
Zápis platí pro všechny děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let nebo jim byl v minulém roce povolen odklad školní docházky, a to bez ohledu na státní občanství.

Potřebné informace a vygenerování žádostí na https://zapisdozs.mestojablonec.cz/

QR kódZ Á P I S

dětí do 1. ročníků základních škol v Jablonci nad Nisou na školní rok 2024 – 2025

p r o b ě h n e

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech ZŠ v Jablonci n. N.

ve čtvrtek dne 4. dubna 2024 od 12.00 do 18.00 hodin. 

Bližší informace a vygenerování žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete zde: 

https://zapisdozs.mestojablonec.cz/ nebo využijte výše uvedený QR kód.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DNE 4. 4. 2024!!!


  • formální část - vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. souběžně žádosti o odklad povinné školní docházky (možno vyplnit online v této aplikaci), podepsání a odevzdání žádosti/žádostí do školy,
  • motivační část - pohovor s dítětem.

    Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku  bez odkladu školní docházky:

1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,

2. rodný list dítěte,

3. občanský průkaz (zákonný zástupce), popř. rozsudek o svěření do péče (pěstounská péče), zplnomocnění (dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce),

4. v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Pozn.: V případě, že trvalý pobyt dítěte není shodný s trvalým pobytem zákonného zástupce, je nutné při zápisu doložit prozatímní doklad o trvalém bydlišti vydaným ohlašovnou magistrátu Jablonec nad Nisou, nebo občanským průkazem dítěte.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku s  odkladem povinné školní docházky

1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,

2. žádost o odklad povinné školní docházky,

3. rodný list dítěte,

4. občanský průkaz (zákonný zástupce), popř. rozsudek o svěření do péče (pěstounská péče), zplnomocnění (dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce),

5. doporučení pediatra,

6. doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum apod.).


Pokud využijete rezervační systém, dostavte se k zápisu minimálně 10 minut před určeným časem. Žadatelé bez vytištěné žádosti se musí dostavit 30 minut před určenou rezervací. Žadatelé bez rezervace budou k přijímacímu řízení vyzváni dle pořadí příchodu, nelze garantovat okamžité vyřízení zápisu.


O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či odkladu povinné školní docházky rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od přijetí žádosti. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavním vchodu do školy dne 30. 4. 2024.


O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání či odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií:

1. Dítě má trvalé bydliště ve spádové obvodu školy, který je určen obecně závaznou vyhláškou statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2016.

2. Dítě má sourozence, který již navštěvuje školu a bude ji navštěvovat i v následujícím školním roce (ZŠ Pasířská)

3. Ostatní děti.

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny dvě první třídy s maximálním počtem po 28 žácích, tj. celkem 56 žáků.

V případě, že nebude moci škola přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí v bodě 3. určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zákonných zástupců dětí a zástupců školské rady.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Datum vložení: 10. 3. 2024 22:28
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2024 22:41
Autor: Mgr. Jitka Šťovíčková

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

projekty