Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

 • Den otevřených dveří - 21. 3. 2024, 10 - 17 hodin
 • Zápis dětí do 1. třídy - 4. 4. 2024, 12 - 18 hodin
 • Zkoušky do sport. třídy - začátek května 2024 
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Zápis do MŠ, ZŠ pro ukrajinské děti a žáky s dočasnou ochranou

Zápis proběhne 8. 6. 2023 v čase 14.00 - 17.00 hodin v zasedací místnosti 202 v Magistrátu Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, v Jablonci nad Nisou.

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do MŠ pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou, které dosud nejsou zapsány do žádné jablonecké MŠ, se uskuteční 8. 6. 2023 v čase 14:00-17:00 hodin v budově Magistrátu města, Mírové náměstí 19– zasedací místnost č. 202. MŠ budou přijímat přednostně děti ze spádové oblasti, kterou je celé území města Jablonec nad Nisou. Děti mladší 3let nemají na přijetí do MŠ právní nárok a mohou využít služeb soukromých předškolních zařízení.


Zákonný zástupce musí v den zápisu, tj. 8. 6. 2023, ředitelce vybrané MŠ předložit kromě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání také tyto dokumenty:

 1. vízový doklad dítěte,
 2. doklad o pojištění,
 3. nájemní smlouvu nebo jiné potvrzení o ubytování pro určení spádovosti,
 4. u dětí ve věku od 3 do 5let také potvrzené o očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

O vyplnění a vytištění žádosti mohou zákonní zástupci dětí požádat pracovnice oddělení školství magistrátu Jablonec nad Nisou (4. patro budovy radnice, č. dv. 405) a to v průběhu celého měsíce května.


K povinnému předškolnímu vzdělávání musí pro školní rok 2023/24 zákonný zástupce přihlásit dítě, které na území ČR pobývá déle než tři měsíce a do konce srpna tohoto roku oslaví páté narozeniny.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ školy dle stanovených kritérií.


Zápis do základní školy

Stejný termín zápisu, tj. 8. 6. 2023 v čase 14:00-17:00 hodin, je určen i pro žáky 2. až 9. ročníků ZŠ, kteří žijí na území města Jablonce nad Nisou a dosud nejsou zapsáni do některých z jabloneckých ZŠ.

K zápisu si zákonný zástupce žáka připraví stejné dokumenty jako v případě zápisu do MŠ (vyjma očkování).

O přijetí žáka do základní školy rozhoduje ředitel ZŠ.


Зарахування до дитячого садка та початкової школи для українських дітей та початкової хороною

Зарахування до дитячого садка

Зарахування дітей до дитячого садка для українських дітей з тимчасоворою онех раховані до жодного яблучного МОЗ, відбудеться 8. 6. 2023 час роботи 14:00-17:00 v будівлі Магістрату міста, Мирна площа 19 – зал зансф2. МОЗ прийматиме переважно дітей з пришкільного району, яким є вся територія міста Яблонець-над-Нісою. Діти віком до 3 років не мають права на вступ до ВНЗ та можуть користуватися послугами приватних дошкільних закладів.


Законний представник повинен у день реєстрації, тобто 8. 6. 2023 Директору обраного МОЗ крім заяви про вступ до дошкільної освіти подати такі документи:

 1. візовий документ дитини,
 2. посвідчення про страховку,
 3. договір оренди або інше свідоцтво про надання житла для визначення строку виплати,
 4. у дітей віком від 3 до 5 років також підтверджено про вакцинацію відповідно до ст. 50 Закону № 258/2000 Зб.

  Заповнити та надрукувати заяву законні представники дітей можуть звернутися працівники відділу освіти магістрату «Яблонець-над-Нісою» (4 поверх будівлі мерії, буд. 405), протягом цілого місяця травня.

До обов’язкової дошкільної освіти на 2023/24 навчальний рік законний представник повинен зарахувати дитину, яка проживає на території ЧР більше трьох місяців і до кінця серпня цього року відзначатиме п’ятий день народження.

Прийом до дошкільної освіти вирішується директором школи за визначеними критеріями.


Зарахування до початкової школи

Той самий термін реєстрації, тобто 8 6. 2023 з часом 14:00-17:00 він також принуннаін 2- 9 класів ЗОШ, які проживають на території міста Яблунець-над-Ніхою і ще радова іе ще на території х Яблонецьких ЗОШ.

Для зарахування законний представник учня готує ті ж документи, що й придставник м вакцинації).

Рішення про зарахування учнів до початкової школи приймає директор ЗОШ.

Datum vložení: 29. 5. 2023 9:45
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2023 10:04
Autor: Mgr. Jitka Šťovíčková

projekty