Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • 7. 6. 2024, 15 - 18 hodin, sportovní areál ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Další projekty

Název projektu: Projekt NAKAP LK II - Podpora polytechnického vzdělávání

Poskytovatel: Nadační fond Listem 21

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-078/0017282

Období realizace: 2021 - 2024

Poskytnuty na základě Smlouvě o výpůjčce a Smlouvě budoucí darovací stavebnice Boffin, žákovské soupravy Elektrochemie, cívky, Little Anne QCPR (pro nácvik masáře srdce). 


 

Název projektu: Geologický projekt

Program: 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Číslo smlouvy: OLP/503/2023

Poskytovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 liberec IV - Perštýn

https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Období realizace: 01.01. - 31.12.2023

Dotace LK: 10 000 Kč

Spoluúčast ZŠ: 5 450 Kč

Celkové náklady: 15 450 Kč

Poskytnuté finanční prostředky byly použity na úhradu jízdného spojeného s víkendovými geologickými výpravami a na nákup materiálního vybavení potřebného k realizaci projektu (literaturu, minikolekce nerostů, hornin, fosilií, geologická kladívka, rýžovací pánve, lupy, mapy apod.). 

 

Liberecký kraj má nové logo | I-NOVINY.cz

 

 

projekty