Menu
ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Pro přehlednost byly kontakty rozděleny do jednotlivých sekcí.

Kontakty pedagogických pracovníků jsou řazeny abecedně dle přijímení zaměstnaců, popř. dle ročníků.

Učitelé 2.stupeň

Kontakty - 2. stupeň (6.-9. ročník)

Telefon: 484 846 334, 774 722 990, 731 449 104

projekty