Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. třídy - 30. 4. 2024 (úřední deska)
  • Zkoušky do sport. třídy - 7.  5. 2024 od 15 hodin (bližší informace sekce atletika)
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

OP JAK

Název projektu: OP JAK pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská  72

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007427

Období realizace projektu: 1. 4. 2023 - 31. 3. 2025

Celková částka: 3 378 577 Kč (3 039 702,00 Kč - ZŠ a 338 875,00 Kč - ŠD)

Tento projekt byl zaměřen na posílení personálního zajištění - speciálního pedagoga, školního psychologa, školního asistenta, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, inovativní vzdělávání žáků ZŠ, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání ve škole.

Plakát

projekty