Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

 • Den otevřených dveří - 21. 3. 2024, 10 - 17 hodin
 • Zápis dětí do 1. třídy - 4. 4. 2024, 12 - 18 hodin
 • Zkoušky do sport. třídy - 7.  5. 2024 od 15 hodin
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Kapacita školní družiny: 136 žáků

Počet oddělení: 6 oddělení

Provozní doba: 6.00-16.15 hodin

Cena: 750,- Kč za pololetí

Vedoucí školní družiny: Alena Škodová

______________________________________________________________________________

Žáci jsou do školní družiny přijímaní dle směrnice Kritéria přijetí do školní družiny.

Zákonní zastupci jsou povinni seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny. Seznámení stvrzují svým podpisem na zápisním lístku do školní družiny.

 

Základní informace

Přihlášení do školní družiny

 • Termín: 1. 9. daného školního roku do 16.00 hodin
 • Vyplnění zápisního lístku
 • Kritéria přijetí: viz směrnice Kritéria pro přijetí do školní družiny

 

Organizační pokyny

Příchod do ranní družiny: 6.00 – 7.20 hodin

Odchod ze školní družiny:          

 • do 13.00 hodin
 • po 15.00 hodin (návrat do ŠD ve 14.45 hodin)

Pokud žák odchází ze školní družiny v jiný čas než je uvedený v zápisním lístku, je třeba o tomto vyrozumět vychovatelku, a to s uvedením jména a příjmení žáka, datem a časem odchodu žáka ze školní družiny, doprovázející osoby či bez doprovodu a podpisem zákonného zástupce.

 

Vybavení

 • přezůvky
 • oblečení a obuv na ven
 • papírové kapesníky (1 balení), šťáva – odevzdat na začátku pololetí

 

Odhlášení ze školní družiny

Pro odhlášení ze školní družiny použijte k tomu určený formulář. Zvýšenou pozornost věnujte číslu účtu, kam má být případný přeplatek za školní družinu poukázán.

 

 

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

projekty