Menu
ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Složení

Mgr. Radka Chvátalová - předsedkyně

zástupce pedagogů

e-mail: papka.ch@seznam.cz

 

Mgr. Michal Švarc - místopředseda

zástupce zřizovatele

e-mail: svarc@mestojablonec.cz

 

Božena Měchurová - členka

zástupce zřizovatele

e-mail: b.mechurova@gmail.com

 

Mgr. Alena Vojtěchová - členka

zástupce pedagogů

e-mail: vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz

 

pí. Martina Stadtherrová - člen

zástupce zákonných zástupců

e-mail: stadtherrova.m@seznam.cz

 

p. Miloslav Jelínek  - člen

zástupce zákonných zástupců

e-mail: JelinekMiloslav@seznam.cz

 

 

projekty