Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • 7. 6. 2024, 15 - 18 hodin, sportovní areál ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Miroslava Machová

Konzultační hodiny: úterý 8.00 - 10.00 (nejlépe po telefonické domluvě) Kontakt: skola/kontakty/poradenstvi-1/


Výchovný poradce poskytuje poradenské služby především žákům a jejich
zákonným zástupcům.

Zaměřuje se na:

  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

COMPITUM
Občanské sdružení Compitum pomáhá hledat řešení rodinných problémů např.
dobrovolníci pomáhají doučovat děti.

http://www.compitum.eu


Seznam spolupracujících institucí:

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou

Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01
telefon:602 102 833
Email: poradna@pppjbc.cz
web: www.pppjbc.cz


Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01
telefon: 482 710 517, 485 113 006, 485 105 522
Email: pppliberec@volny.cz

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Jablonci n. N. 

Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
Úřad práce v Jablonci nad Nisou
E. Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1, 466 01
telefon: 483 346 611
E-mail: posta@jn.mpsv.cz


Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jablonci nad Nisou

telefon: 483 346 668

 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp

Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
telefon: 482 750 517
Email: svplbc@centrum.cz

projekty