Menu
ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Projekty EU

Logo EU

Název projektu: Šablony III pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská  72

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_0080/0019795

Období realizace projektu: 1. 5. 2021 - 30. 4. 2023

Celková částka: 932 120,00 Kč

Tento projekt je zaměřen na posílení personálního zajištění - speciálního pedagoga, projektové dny.

Název projektu: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování) -ESF

Období realizace projektu: 1. 1. - 31. 8. 2023

Celková částka: 137 760 Kč

logo

projekty