Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. třídy - 30. 4. 2024 (úřední deska)
  • Zkoušky do sport. třídy - 7.  5. 2024 od 15 hodin (bližší informace sekce atletika)
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Projekty EU

Logo EU

Název projektu: Šablony III pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská  72

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_0080/0019795

Období realizace projektu: 1. 5. 2021 - 30. 4. 2023

Celková částka: 932 120,00 Kč

Tento projekt byl zaměřen na posílení personálního zajištění - speciálního pedagoga, projektové dny.

Projekt ukončen.

 

 

 

Název projektu: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování) -ESF

Období realizace projektu: 1. 1. - 31. 8. 2023

Celková částka: 137 760 Kč

Projekt ukončen.

logo

 

Název dotací: 

  • Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence
  • Prevence digitální propasti

Období realizace projektu: 1. 1. - 31. 12. 2023

Celková částka:

  • 529 000 Kč
  • 151 000 Kč

Plakát

projekty