Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • Den otevřených dveří - 21. 3. 2024, 10 - 17 hodin
  • Zápis dětí do 1. třídy - 4. 4. 2024, 12 - 18 hodin
  • Zkoušky do sport. třídy - 7.  5. 2024 od 15 hodin
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Kariérové poradenství

Kariérový poradce: Mgr. Miroslava Machová

Konzultační hodiny: úterý 8.00 - 10.00 (nejlépe po telefonické domluvě) Kontakt: skola/kontakty/poradenstvi-1/


Zaměřuje se:

  • na kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáka.

Přijímací řízení na střední školy

Metodické materiály:
1. Termíny přijímacího řízení

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/terminy-prijimaciho-rizeni

2. Informace k vyplnění přihlášky

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

3. Informace k vyplnění zápisového lístku

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/zapisovy-listek

4. Odvolání k nepřijetí ke studiu

https://www.benesovka.cz/sites/default/files/vzor_odvolani_proti_neprijeti_na_ss.pdf

 

Vyplněné přihlášky a zápisový lístek obdrží žáci ve škole od třídních učitelů!
Sledujte termíny dnů otevřených dveří! 


Odkazy:

http://www.stredniskoly.cz

http://www.budoucnostprofesi.cz

http://www.scio.cz

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.nsp.cz

http://www.uradprace.cz

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.narodnikvalifikace.cz

https://zkouskaosobnosti.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

https://test-osobnosti.riasec.cz/2015/08/na-jakou-praci-se-hodim/

projekty