Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • Den otevřených dveří - 21. 3. 2024, 10 - 17 hodin
  • Zápis dětí do 1. třídy - 4. 4. 2024, 12 - 18 hodin
  • Zkoušky do sport. třídy - začátek května 2024 
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Seznam uchazečů přijatých k zájmovému vzdělávání ve školní družině, od 5. 9. 2023

Výsledky správního řízení naleznete na úřední desce.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace,  se sídlem Pasířská 750/72, 466 01 Jablonec nad Nisou, zveřejňuje na úřední desce seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k zájmovému vzdělávání ve školní družině, jejíž činnost vykonává Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, od 5. 9. 2023.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Datum vložení: 4. 9. 2023 15:27
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 15:33
Autor: Mgr. Jitka Šťovíčková

projekty