Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

  • 7. 6. 2024, 15 - 18 hodin, sportovní areál ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Volby do školské rady pro období 2023-2026

Volby se uskuteční v rámci třídních schůzek dne 12. 9. 2023.

Volby do školské rady na funkční období 2023 – 2026  

Volební komisi ve složení:

předseda: Mgr. Jitka Šťovíčková

členové:   Bc. Michaela Lisá

               Mgr. Daniela Janáčková

               Mgr. Ivana Horváthová (nahradí Mgr. Marii Hoskovcovou - nemoc)

oznamuje  konání voleb do školské rady v úterý 12. 9.2023.


Do blížících se voleb do školské rady byli nominováni 3 kandidáti za oprávněné osoby, tzn. za zákonné zástupce žáků (řazeni abecedně):


Jelínek Miloslav 

Kadič Pavel

Stadtherrová Martina


Do blížících se voleb do školské rady byli nominováni 2 kandidáti za pedagogické pracovníky (řazeni abecedně):

Chvátalová Radka

Vojtěchová Alena


Žádáme Vás tímto o účast v úterý 12. 9. 2023 v čase 7.30 hodin (pedagogičtí pracovníci školy), v 16.00 hodin (zákonní zástupci žáků 1. stupně)  a v 16.30 hodin (zákonní zástupci žáků 2. stupně).

Volby se uskuteční pro zákonné zástupce v kmenových třídách, pro pedagogické pracovníky ve sborovně.

Členy školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků) volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Za jednoho žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Datum vložení: 11. 9. 2023 15:56
Datum poslední aktualizace: 11. 9. 2023 16:14
Autor: Mgr. Jitka Šťovíčková

projekty