Menu
ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Pro přehlednost byly kontakty rozděleny do jednotlivých sekcí.

Kontakty pedagogických pracovníků jsou řazeny abecedně dle přijímení zaměstnaců, popř. dle ročníků.

Asistentky

Telefon: 484 846 334

Telefon 1. stupeň: 778 766 510

Telefon 2. stupeň: 774 722 937

projekty